خوابم آرزوست!

بچه! بگیر بخواب! تو رو به مقدساتت قسم بگیر بخواب! تا تو نخوابی، منو دقیقه ای شیشصد بار بیدار میکنی! تو رو به هر کی میپرستی بگیر بخواب!

امضا: مادر تشنه ی یه جرعه خواب! 

خمیازه

/ 4 نظر / 12 بازدید
عمه

سلام.آخرشب میوه نده نارنگی وپرتقال وکیوی ....اینا خواب رومی پرونه...

میم

جاناسخن اززبان ما میگویی[خنده]

محیصا

عکس سحری بدون رمز[خمیازه]